Informace pro rodiče

Otevření školy pro pracovníky integrovaného záchranného systému a sociálních služeb.

Na základě rozhodnutí zřizovatele byla naše mateřská škola určena jako školka pro děti pracovníků integrovaného záchranného systému a sociálních služeb.

Bližší informace najdete zde:

Základní informace pro rodiče IZS

Karta dítěte

Čestné prohlášení

 

Publikováno: 01.03.2021