Elektronický zápis

Informace k elektronickému zápisu 2020

Sběr přihlášek (vlastní zápis) proběhne ve výjimečných případech v termínu :

13.5.2020 od 13.00 hod do 16.00 hod (schránka v budově MŠ – Sběr přihlášek)

14.5.2020 od 08.00 hod do 10.30 hod (schránka v budově MŠ – Sběr přihlášek)

Rodiče, kteří nemají přístup k internetu si mohou přihlášku vyzvednout v termínu:

6.5.2020 od 13.00 hod do 16.00 hod

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 18.5.2020 od 10.00 do 12.00 hod.

Do MŠ Skřivánek by mělo být přijato 17 dětí.

Web města Ústí nad Labem

Dokumenty ke stažení:

Informační plakát

Kriteria pro přijetí

Informace k zápisu do MŠ Skřivánek

Čestné prohlášení o očkování