Kontakty

Mateřská škola Skřivánek
Příspěvková organizace

 

Adresa: 

Stříbrnické nivy 2429/6, Ústí nad Labem, 400 11

 

IČ:   702 25 940

 

Kontaktní osoba:

Bc. Jaroslava Sobotková (ředitelka)

+420 731 495 474, +420 472 772 694

jaroslava.sobotkova@msskrivanek.cz

Michaela Niklová (zástupkyně ředitelky)

michaela.niklova@msskrivanek.cz

Dagmar Dvořáková (vedoucí stravovny, hospodářka)

+420 727 808 436

dagmar.dvorakova@msskrivanek.cz

 

Telefony na jednotlivé třídy:

Motýlci: +420 705 993 269

(v provozu 06.00 – 17.00 hodin)

Včeličky: +420 705 993 274

(v provozu 07.00 – 15.30 hodin)

Berušky: +420 705 993 281

(v provozu 06.00 – 17.00 hodin)

Čmeláčci: +420 705 993 282

(v provozu 07.00 – 15.30 hodin)

 

Bankovní spojení: 168476395/0300

 

ID datové schránky: g5zzgfp

 

Zřizovatel: 

Statutární město Ústí nad Labem

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Ing. Martin Kolář, Metropolnet, a.s.

www.metropolnet.cz 

gdpr-po@metropolnet.cz