Informace pro rodiče

Aktualizováno 15.03.2022, 08:54

Všechna místa pro rezervaci v prázdninovém provozu jsou již obsazena. Nově příchozí žádosti o rezervaci nebudou brány v potaz.

 

Vyvěšeno: 15.01.2022, aktualizováno 01.03.2022

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

MŠ Skřivánek bude v době letních prázdnin uzavřena od 04.07.2022 do 05.08.2022.