Informace pro rodiče

Vyvěšeno: 30.08.202

Divadlo Ondřej

23.9.2021 se koná divadlo Ondřej. Cena 70,- Kč/dítě. Bližší informace najdete v kalendáři.

 

Vyvěšeno: 29.08.2021

Třídní schůzky na začátku školního roku

V našem kalendáři – viz níže najdete termíny třídních schůzek jednotlivých tříd.

 

Vyvěšeno: 18.08.2021

Informační schůzka pro rodiče dětí nově nastupujících do MŠ

V úterý 24.8.2021 se od 15.30 na třídě Včeliček koná informační schůzka pro rodiče dětí nově nastupujících do MŠ

 

Vyvěšeno: 12.08.2021

Zahájení prázdninového provozu

V pondělí 16.8.2021 začíná prázdninový provoz.

V provozu bude pavilon A třída Motýlků i pavilon B třída Berušek.

Všechny děti se budou od 6.00 hod scházet na třídě Motýlků, od 7.00 hod pak bude v provozu i třída Berušek.

Děti ze třídy Včeliček budou na třídě Motýlků a budou se svlékat ve své šatně.

Děti ze třídy Čmeláčků budou na třídě Berušek, Čmeláčci se také svlékají ve své šatně.

Odpoledne budou děti ze třídy Berušek a Čmeláčků do 15.30 hod na třídě Berušek a od 15.30 hod se budou všechny děti rozcházet domů ze třídy Motýlků.

V případě pěkného počasí budou děti odpoledne na školní zahradě.

 

Vyvěšeno: 05.05.2021

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

MŠ Skřivánek bude v době letních prázdnin uzavřena od 05.07.2021 do 13.08.2021.