Informace pro rodiče

Vyvěšeno: 20.02.2023

Přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin

Provoz v MŠ Skřivánek bude v době letních prázdnin přerušen od 24.07.2023 do 31.08.2023.